Полъх за промяна

Е Р О Т И К А

И  ето вече трета нощ,

навънка пада мрак,

а той целуваш ме отново

                      пак и пак.

 

-„Да спреме мили,остави”-

му казвам във премала,

а той отвръща:

-„как,да не целувам

тоз изящен крак

и устните червени като мак,

косите – златен злак,

а тънките ти пръсти

зоват и дават знак

да продължа отново

                      пак и пак……….. „