Полъх за промяна

'Само по бельо

Вече нямаше дрехи.Бельото бе единственото което бе останало по тях.

Сложи я на бюрото, погледна я право в очите,разкопча сутиена и бавно започна да го сваля.Пред него се откриха малки,но стегнати гърди.След като езика му си поигра с розовите зърна,започна да прави мокра пътечка по корема,чак до пъпа и…там спря.

Тя се разшава нетърпеливо.Мократа пътечка вече бе станала студена по кожата ѝ.Тя се надигна от бюрото.В сумрака видя закачливата усмивка на лицето му.Разбра какво се очаква от нея и започна с треперещи ръце да смъква слиповете му.След това пое твърдината и започна леко да я задвижва.

Той я изправи.Отново я положи на бюрото,съблече бельото ѝ и сега езика му се вихреше в нея.Тя стенеше шумно без да се притеснява,а това го възбуждаше все повече.

Тя зае седнала поза и обви крака около хълбока му.Той я притегли страстно съм себе си.Започнаха да се движат в синхрон докато оплитаха езиците си в целувки.Стенеха безшумно в устните на другия.Тя отметна глава на зад и косата и се отмести от гърдите ѝ.Той стисна силно едната гърда,тогава тя разбра,че и двамата бяха готови да свършат.Усети топлината на течност в себе си.

Тя се излегна видимо изтощена. Той се бе подпрял на ръба на масивното бюро и доволно се наведе за да целуне едното и зърно.