Полъх за промяна

Страст

   Стана и с едно движение го възседна. Прочете изненадата в очите му. Опита да я отмести, но тя силно притисна бедра към него.  Наведе се бавно и погали с длан бузата му. Прокара пръст по плътните му устни и нежно ги докосна със своите.  Не отвърна на целувката й и за пореден път се опита да я свали от себе си.  Отново без успех.  Стела погали с език устните му и леко захапа долната. Забеляза как погледът му потъмня. Опитваше се да се съпротивлява, но тялото му издаваше възбудата му.  Впи жадно устни в неговите и езикът й намери неговия.  Преплетоха се в чувствен танц, който я подлуди. Приятна топлина се разля по тялото й и я накара да тръпне от желание. Усети влагата между бедрата си и малко се стресна от реакцията на тялото си.  За първи път някой събуждаше такава страст в нея и то само с целувка. Иван я целуваше с такава пламенна настойчивост. Имаше чувството, че ще експлодира от желание.  Зърната й издайнически щръкнаха под тениската. Иван забеляза това. Впи жадно устни в нейните,  а тя инстинктивно се притисна към скута му. Усети твърдата му мъжественост под себе си и страстно зарови пръсти в косата му. Боже как я целуваше само! Устните му разпалваха голям пожар в тялото й. Когато той задълбочи целувката им и ... тя свърши... Никога не бе подозирала,  че една целувка може да я докара до оргазъм...

   Иван плъзна ръце под тениската и взе в шепи стегнатите й гърди. Стела затаи дъх и се притисна към твърдия му член,  който набъбна още повече. Иван не откъсваше очи от нейните,  наслаждавайки се на желанието,  което премрежваше погледа й. Подръпна леко зърното на едната й гърда и тя изстена тихо. С едно движение  издърпа тениската през главата й и засмука жадно зърното й. Стела извика от удоволствие и се задвижи изкусително в скута му. Той рязко я претърколи на леглото и устните му покриха с целувки гърдите й, спускайки се надолу към бедрата й. Погали нежно с пръсти пулсиращата точка между краката й и усети колко е мокра.  Стела се притисна към пръстите му, останала без дъх. Всеки момент щеше да свърши за втори път тази вечер,  а още не бе проникнал в нея! Усети езика му там долу и тялото й се разтресе от мощен оргазъм. Боже какво правеше този мъж с нея! Никога не бяха я любили с език! Идваше й да крещи от удоволствие и да го моли да потъне в нея. Той обаче не бързаше. Наслаждаваше се на огнения отклик на тялото й.  Стела дишаше на пресекулки,  а тялото й  се извиваше като змия под неговото.  Не издържаше повече! Впи пръсти в косата му и го привлече към себе си,  жадна да усети устните му върху своите. Усети пулсиращата му мъжественост на входа,  но той не  бързаше да потъва в нея.  Отъркваше се леко в нея и я дразнеше, а това я влудяваше още повече. Вече не стенеше, а викаше от удоволствие... И се молеше! Молеше го да не я мъчи повече и да се слее с нея.

   Иван плъзна устни от шията към гърдите й, захапа леко зърното й и проникна с мощен тласък в нея. Стела изкрещя името му и се задвижи под него. Усещаше го  все по-дълбоко в себе си и имаше чувството, че се разпада от удоволствие. Едва сдържаше напиращия в тялото си оргазъм. Иван ускори движенията си и двамата едновременно достигнаха върха. Отпуснаха се отмалели от удоволствие на леглото и  сляха устни в дълга целувка.