Полъх за промяна

Тя и той

   Стаята бе потънала в приглушена романтична светлина, която идваше от ароматните свещи, поставени в четирите й ъгъла. Върху голямото масивно легло, разположено в средата на стаята се очертаваха силуетите на мъж и жена. Мекият прозрачен балдахин, който висеше от тавана, загатваше лицата, чиито тела бяха слети в едно цяло. Мария лежеше изтегната като богиня на копринените чаршафи, а Антон нежно прокарваше ръце по перфектните извивки на тялото й. Изпипваше като художник всяко място, до което се докоснеше.

Впи устни в нейните, а ръцете му се спуснаха към гърдите й, чиито розови зърна реагираха на докосването му. От гърлото на Мария се откъсна глух стон, който отекна в тишината. Антон откъсна устни от нейните и покри шията й с целувки, след което се придвижи надолу към гърдите й. Взе с устни едното й зърно и подразни с палец другото. Мария изстена от удоволствие и сключи бедра на кръста му, приканвайки го да потъне в нея. Антон обаче не бързаше да се се слее с нея. Наслаждаваше се на удоволствието, което й доставяха ръцете и устните му. Очерта с пръст вдлъбнатината в корема й и плъзна ръце по вътрешната част на бедрата й. Мария инстинктивно се подчини на ласките му и се отпусна. Устните му проследиха пътя на ръцете му и тя затаи дъх. Учестеното му дишане издаваше възбудата му. Антон зарови глава между бедрата й и устните му намериха нейната пулсираща чувственост. Погали с език устните й и Мария задиша учестено. Страстта бе запалила огън в тялото й и тя не можеше повече да се контролира. Придърпа Антон към себе си и жадно впи устни в неговите. Желанието изпълни телата им и ги взриви. Антон покри тялото й със своето и я изпълни бавно и нежно. Мария се нагоди в неговия ритъм и телата им страстно затанцуваха в нощта. Издигаха се и се движиха в пълен синхрон. Антон я изпълваше все по-дълбоко и дълбоко, докато не усети първите конвулсии на тялото й, които подсказваха за наближаващото освобождение. Засили темпото и движенията му станаха все по-бързи и по-бързи. Изстреля  я в небесата и телата им се разтресоха от страстни конвулсии. Антон блажено положи глава на гърдите й, усещайки ускорения ритъм на сърцето й, което се надбягваше с неговото. Мария все още дишаше учестено. Антон покри с устни нейните и двамата се отпуснаха блажено в леглото.