Звезди

За теб имам звезди.

Само толкова ще мога,

любов, да те приближа.

Трябва да съм далеч,

иначе ще те изгоря.

Обещавам ти обаче,

че пътя ще показвам

и без топла светлина

никога не ще останеш.

Отдалеч ми се любувай.

Така ни е писано –

да ме обожаваш вечно,

а аз пък пътеводител

в тази тъмнина проклета

да бъда вечно за теб.

Защото, любов моя забранена,

само така няма да те нараня.