* * *

признак за равни триъгълници - 
наклонът на географията ми
си търси градуса по осите ти

а твоята крадлива математика
ми сви географския празник
от отсъствието на теорема
за любовта