* * *

признак за географски въпрос:
аз съм тук и ти си тук
двамата сме заедно
остава ни да се прегърнем 
преди да завалим

признак за географско свойство: 
аз съм тук и ти си тук
преди да почнем да присъстваме
и облакът на нашето отсъствие
се съвкуплява да изгрее слънцето
от бедрата ми