Любов

Не изливам думите от делва в делва,

гледам да съм много пестелива.
(Екстра върджинът е много скъп).
Щом ти кажа аз, че те обичам
влез от молекула в атом,
чак до нано и
разгледай триизмерно моята обич.
Няма да досаждам с дълги изречения,
нито с повторения.
Щом веднъж го изрека
само ще се хлъзваме понякога
и ще проверяваме
температурата на дъното.