Ти си щастие

Ти си трепета в моите длани,

моя чудна любов и съдба,
ти си щастие в мида побрано,
шепа радост, море и мечта...

Ти си слънцето в тъмните клепки
и смеха върху мойто лице,
и от пясък по мене полепнал
сякаш ваеш ме нежно с ръце.

Ти си пулса във моите вени,
топлината за мойта душа,
с теб съм свежа, добра, преродена,
моя нежна любов и съдба!