Музи мои

О, вие няма да умрете,
музи мои на любовта –
нито утре, ни в щастие,
ни във плен на самота.

Знам – ще ме запомните.
Следи оставих и във вас…
В прозата ми ще живеете,
в поезията възпях ви аз…

И вие, знам, за мен пишете,
дори в тъмното на своя ден.
Тихо, но все ще ме обичате
дори далече да сте от мен…

О, вие няма да умрете,
музи мои на любовта –
нито утре, ни в щастие,
ни във плен на самота.