Есенен вятър от октомврийските дни

Ние не сме заедно, любов,

и едва ли отново ще бъдем…

Но ще се съберем в друг живот,

когато в широката бездна потънем.

 

Ти – огън в студена зима –

моето слънце, моите мъгли.

Превърни ме в безсмъртна рима,

есенен вятър от октомврийските дни.