ЛЮБОВ ДО КРАЯ НА СВЕТА

Жълт трендафил в есенна лозница,

влюбен до уши, се омотал.
Поглед в нея вперил, сякаш пица,
той от девет дена не е спал.

Цял погълнал пъстрите листенца,
влюбен в дивната им красота,
той намерил си добро местенце.
Там дочака края на света…