Някъде чакаш ме

Стените държат топлина

във дланите тихо се спря

и погледът мина през лунно небе

дъх розов попих със сърце

и вдишах надвиснали облачни сенки

над мене вървяха със тъмния знак

но знаех, че някъде чакаш ме пак

че тази любов е неразрушима

дори и след дълго студената зима

стените държат топлина

във пламък на свещи се спря

и два силуета във сенки в нощта

запазваха спомен, целунал мига.