КАЛЕЙДОСКОП

Един ден ще се съберат от безкрайното виртуално пространство,
всички наши електронни писма,
като крила на изгубени птици през зимата
и ще разкажат цялата история –
калейдоскоп от огньове на далечни зведи.
И тогава най-после ще се видим цели,
отразени
в тъжното огледало на любовта ни.