В ТЪМНОТО

В тъмното –

светят ми косите,
а дрехите –
свличат се на пода.
Тайничко
поглеждат и звездите,
а теб да видя –
аз не мога.

В тъмното –
намират се ръцете…
и потрепва
даже тишината.
Две тела –
в тъмното са слети…,
а свидетел –
само е луната.