*

Замълчи!
Нека в погледа ти обичта да открия,
прилива на чувства със сърцето да усетя.
Не говори! Прошка с душата си поискай
и тогава светът ще лумне в огньове,
ще разпалва страстта с ярки отблясъци.
Между мене и тебе
нощта мостове ще изгражда.
Но ако само дума продумаш
ще рухнат въздушните кули
от въздишките на ревността.
От безсмислените съмнения
ще отлетят щастливите мигове.
Не говори! Думите са присъда
над всяка лъжа.
Остави сърцето само да шепти:
„Обичам те!“