ЛЮБОВЕН ВЯТЪР

Вятър задуха

устни свил като свирец.
Съня ми той издуха.
Ризата ми разсъблече
и на топола я навлече.
С мене искал да се люби,
гали ме с перо от птица.
Разпалва ми кръвта
по деветбалната система.
Въздига ме
до върха на чувствата.
И летя.
Летя,
докато в дафна се превърна
за венец на любовта.