ОБИЧАМ

                               На В.

 

Обичам дълбоките сини очи

като безоблачно лятно небе,

което отразява слънчеви лъчи

и все към себе си мене зове.

 

Обичам топлия, спокоен глас

като звук на щурче във нощта,

обичам те, във профил и анфас,

с всяка изключителна черта.

 

Обичам силните нежни ръце,

на които отдавна съм в плен,

и туптенето на твоето сърце,

докосващо всичко във мен.

 

Обичам те, каквото и да става,

колкото да казваш, че греша,

обичам следата, която остава

от любовта ни в моята душа!