Анабел

Сянка

Любовта със слънцето залезе.                                                                                              Падна чудна лятна нощ.                                                                                                          Непозната сянка тайничко излезе.                                                                                                      Махна забития в гърба ти нож.

Нежно ханша ти обгърна                                                                                                                                                      със поглед на хлапе.                                                                                                                 Искам да си тръгна, но                                                                                                                 тя нашепваше ми тихо: „Не!“

Сърцето ведро затуптяло.                                                                                                                  Зърна малко светлина.                                                                                                         Отново беше цяла.                                                                                                                       Отново почувства любовта!