***

Някой по-добър
от най-доброто в мен,
кафето ти ще разлее,
ще те покани на вечеря,
цветя ще ти е взел.

Това което иска да чуе
ще му разкажеш:

за грешките на бившите,
за фалшивите приятелки,
за проблемите
на родителите ти.

Ще те изпрати през нощта
до входната врата
и по-навътре.
Ще те сграбчи силно до стената
и във въздуха,
ще те целува
с обещания –
да заспиш красива.

Ще ти разкаже за
жените си,
за работата
и празната квартира.
За болната си майка
няма да ти сподели.

Ще заспите трудно,
за да не се изгубите

между
разлятото кафе

и

правилните думи.