ЕСЕННИ ЦВЕТЯ

Разцъфтели са

хризантеми разкошни.
Булчин букет ли

с тях да завиеш;
венец разноцветен ли,
с обич да заплетеш,

тъжни са, казват,
късните летни мечти.
Но се усмихват,

в слънце оскъдно,
хризантемените им,
брилянтни очи.

Зимно начало
ще ги прегърне с копнеж.
Студът ще мълчи.