Свещ

Красива маса

Думи прости
Две очи насреща
Много е приятно
да вечеряме на свещи.

Огъня едва догаря
Ние си говорим тихо
А в ума ми изникват
Нежни любовни стихове

В моята история любовна
ти си главния герой
и не мога да се боря
с моите емоции безброй.

Мога само да разказвам
за въглените в твоите очи ,
дето не горят а топлят
моите студени дни..