АЛЕНО ВИНО

Алено вино са устните,

жар-медовина.
Огнени змии са веждите,
огнени змии...
Люшнати ниви косите са,
плиснато жито.
Въглени луди очите са,
въглени луди.

Дай да полегна на рамото,
твоето рамо.
Дай да се впия във устните,
вино да пия...
Дай да се скрия в косите ти,
да се изгубя
и да ме парят очите ти,
да се налюбя...