Топография на чувствата

Нагънах планини,
разлях реките,
постелих урви и скали,
така да те забавя и забравя,
да няма от къде да минеш ти.
Но ти се появи
победоносно.
Сапунената ми вселена
хвърли в смут,
решавайки
най-трудното задание,
придвижвайки се с любовта по азимут.