КОСМОС

Космичен кораб ме отведе

в галактики наситено лилави.
През млечния ме път преведе
отвъд астероиди величави.

Звездите ми показа там -
към черни дупки ме поведе.
Вселената разкрих и знам,
свръхнова ще съм аз след тебе.