Моряшката жена

Моряшката жена е лъв

и тиха гълъбица, бяла.
Кой ще се разпадне пръв?
Дали той ще я завари цяла?
И се надява той да се откаже
и да се върне пак при нея с целувка.
Но морето пак ще я накаже
с поредната подтискаща нощувка.

Моряшката жена е смела,
защото тя познава самотата.
Ясно е, че пътя, който е поела
показва на душата голотата.

И няма сила, която да накара,
моретата да се стопят и изпарят.
Моряшката жена пак ще изкара
още месец, в който той ще е на път.