Самотно сърце

Дърво без корен е сърце, което не обича,

сива пепел останала в пеща,
очи, но слепи, гледащи в тъмата,
безчувствена и обречена душа.
Влак без спирка и без никаква посока,
мост без преминаваща река,
птица изгубила своята песен,
цвете с увехнали листа.
Угаснала надежда, потъпкана зловещо,
несбъдната мечта зарита в пръстта,
буца лед изложена на слънцето горещо,
звуци сътворени от няма уста.
Сух дъжд поливащ полята,
градушка, която милва класове,
диво животно мразещо гората,
глух чуващ милиони гласове.
Птица без криле, гнездо, без полет,
живот без радост, щастие и красота,
всичко това е сърцето което,
не е успяло да срещне любовта...