Дай ми

Дай ми да вдигна ръката си
и да удрям стените пред теб,
дай да отбуля съдбата ти,
за да видиш стрелите зад теб!
Дай ми да дъхна в очите ти
и реки да помитат пустинята,
дай да избъша сълзите ти
и да светнат бисери в тинята!
Дай ми да шепна в ушите ти
и скрити акорди да блеснат,
дай ми да чуя мечтите ти
и мълнии чисти да треснат.
Дай ми да пия тъгата ти
и нежни цветя да изгрерят,
дай ми да вляза в съдбата ти
и вулкани топли да пеят!
Дай ми както по-рано ти дадох
в римите пътя към себе си
и не давай (както не дадох)
сам да останеш в себе си.
Дай ми да удрям стените...
Дай ми да чуя мечтите...
Дай да поема стрелите...
Дай ми да пазя очите ти...