КУПЛЕТИ

Часовникът тиктака до полуда.

А цъфналата ръж е тъй  далеч.

Кокиче се разлисти по принуда.

На пролет замириса.И на пек.

 

Разцъфнаха цветята като обич.

А ти дойде внезапно.Изведнъж.

Дъгата побеля от стих отровен.

Морето се търкулна като век.