Не съм самотна

Не, не съм изгубена, а бяла

и такава искам да остана.
Два самотника не правят цяло,
а са твърде често неразбрани.

Не очаквам в тебе половина.
Няма пъзел, в който да лепим
счупеното в недалечно минало.
Често огънят угасва с дим.

Не, не съм самотна! Аз съм цяла.
Цяла ще остана все така.
В мен душата винаги е бяла
и дори в най-мътната река.

Чакам те. Лицето ще обърна,
да ме видиш. Не е суета.
Две слънца, когато са прегърнати,
не остават сянка, а следа.