Не ме изпращай

Не ме изпращай! Просто погледни ме,

почакай да усетя твоя ритъм.
Разделите са тежки, но простими.
А срещите кога са, днес се питам?!
Не ме целувай! Ще поплача в мрака.
Ще те сънувам, но ще съм сама.
С надежда да се върнеш ще те чакам,
вратата ще открехвам у дома.
Не съжалявай! Няма да изчезна.
Ще стигна до далечния си кът.
Животът често е изпълнен с бездни,
но силните проправят собствен път.
О, влакът неотстъпно наближава.
Потеглям. За последно погледни.
Аз мога да се върна, но тогава,
в мига на срещата ме прегърни.