ВЪВ ВЪЗДУХ ДРАСКОТИНА

Живот

във въздух драскотина,
разсичащ удар във вода,
от птичи полет диря,
калдъръм от камъни
захвърлени по доброта!
Ветрове завихрили се
от въздишки
по несбъдната мечта,!
Поточе от кървящи благодарности
напълнено от кораби
опънали платна с мечта
Във въздух драскотина,
на възел вързана мечта,
вятър от въздишка
платна опънала мечта!
Живота ни
във въздух драскотина!