МАЛЪК СВЯТ

Де да знам,

ах де да знам,
целия тоз свят,
на кърпичка,
ако превърна,
ще ли стигне,
драскотинка
от любов,
с нея да успея
да превържа?
Де да знам,
ах де да знам,
кърпичка
от този свят,
ако направя, 
ще ли стигне тя, 
от любов сълзичка,
да успее да попие!
Дали от този
дрипав,
малък свят,
изтъкан в раздели целия,   
кърпичка от него, 
ако сътворя,
тез сърца
в любов кървящи,
ще ли стигне,
да превърже!
Де да знам,
ах как да знам,
драскотина от любов,
как се лекува,
щом сърце от нея,
тази драскотинка,
все  боледува,
все будува?