Разместване

Замислен човек в кафенето , на маса със надпис ‘Последна’ 

чете своя вестник
Отсреща в кафето , на маса с надпис ‘Поредна’
Чете своя вестник,
досущ като него
Жената от сънищата на маса ‘ Поредна’
И там и там
Тогава и тогава
Се случва нещо
необратимо
Във вестника пише , че някой
Крадец
Със тъжна усмивка
Крадял маси от кафенето безпаметно тихо
щом паднел измамния здрач
Там и там
Тогава и тогава
Крадецът решил да размени надписа на две случайни или не , изящни маси
Поредна , последна , поредна ,последна
Последна, поредна - Готово!
Доволен от подвига скрит в тъмнина, крадецът-любовник на кафеджийските маси , гордо затръшва вратата и оставя душата си някъде в мрака.

Жената от маса със надпис ‘Поредна’
ефирно пристъпва
към маса ‘Последна’

...
Мъжът затваря вестника , потреперването на ръката му обаче пуска хиляди пеперуди да изхвърчат от сивите страници
Първата се казвала Спомен.
Оглеждайки се в очите на жената от сънищата
‘Последна’ е отново на мястото си
...
Срам за крадеца! Възхвала за крадеца!