НЕОБЯСНИМО

Аз чара Сингапур видях,

в Аляска из горите скитах.
На хълма във Вадуц поспрях
и на Сибир студа изпитах!

Но ТИ с дълбоките очи
пред Токио и Рим застана!
С гласа тъй песенно звучиш –
обсеби ме като камбана!

За сетен път се уверих,
дори и вам дължа да кажа –
животът ми пулсира в стих

и стих съм аз самият даже!
На любовта се посветих –
сънят дори ще го докаже!