АКО СЪМ СТУД

Ако съм студ, сърцето ти обвил,

ако съм нож и само те ранявам,
да ме стопиш, ако си ти решил,
то аз от всички най го заслужавам.

И заслужавам даже самота,
защото тя за мен е най-жестока.
И, може би, щом сполети ме тя
ще тръгна в друга – правилна посока.

И, може би, ако гори край мен
сърцето мое също ще се стопли.
Ако тогава ти си нож студен,
не се препъвай в тихите му вопли.