***

Едно дете в очите ти се оглежда.
Едно дете,една надежда.
Едно дете, с обич чиста
и очи-мъниста.