***

Дъждът ме погубва,
с всеки тъжен стон.
Душата ми сама отлита в
далечния небосклон.
Дъждът ме погубва
с всеки тъжен стон.
От сълзи е моя трон.