Вървя

Вървя си по безкрайната алея,

вървя и мисля си за Нея,
вървя си и опитвам се да проумея -
човек ли е или от приказките фея...

Вървя си, хората ме подминават -
бързат, с времето се състезават,
а аз вървя си със спокойна стъпка
към мойта слабост, страст и вечна тръпка!

Вървя си, гледам замечтано
и мисля си едничко нещо само –
че аз съм най-големия щастливец -
на съвършенството да бъда очевидец!

...Вървя си по безкрайната алея,
усмихвам се, наум си пея,
вървя си и усещам, че живея –
животът ми започна с Нея!