Шепот

Часовникът тиктака - времето лети,
една мелодийка в главата ми звънти.
Пулсът ускорява се стремително,
а сърцето ми шепти - любов, при мене остани.

А ти с поглед вледенен,
за кой ли път изписа върху мен
отговора, който търсех всеки ден:
-Върви си, бягай, с друга аз те замених,
ти не успя да ме направиш тъй щастлив.

- Но как да тръгна без сърце,
когато ти разби го и ми го отне...
В какво превърна ме кажи,
жал нямаш ли...не ме пъди.

-Не можеш ли за миг да спреш
и по-човешки да се отнесеш
към тази чийто живот затри,
а тя глупачката не се и вразуми...

Тогава зърнах твоя силует,
който се отдалечаваше напред
и в този час разбрах
колко жалка в твоите очи стоях.

Часовникът тиктака-времето лети,
една мелодийка в главата ми звънти.
Пулсът ускорява се стремително,
а сърцето ми шепти- изправи се,
свойта гордост запази.