Огън и вода

Той беше огънят.

Аз бях водата.

Той гореше твърде силно.

Аз изтичах твърде бързо.

Той ме научи да усещам пламъка.

Аз загасих неговата жар.

Той ме изгори с това, което направи.

Аз се опитах да промия собствените си рани.

Той се запали отново, но за друга.

Аз останах да тека сама.

Той беше душа от огън.

Аз бях вода от глава до пети.

Очите му бяха сини като океана.

Очите ми бяха пълни с пламък.

Ръцете му бяха нежни като вълните.

Ръцете ми пареха като жарава.

Сърцата ни бяха изстинали въглени.

Вече на пепел.

И пепелта се понесе във въздуха и притихна в морето от спомени...

***

И все пак… Светът се въртеше различно, когато огънят обичаше водата...