Обичай ме

Обичай ме, когато пролетта

разлисти белите цветчета,

когато в майска тишина

ухаят вишневи дървета.

 

Обичай ме, когато младостта

запее с медени гласчета,

където в буйната трева

прелита с босите крачета.

 

Обичай ме, когато старостта

открехне черните пердета,

когато пада вечерта

понесла скръбната несрета.

 

Обичай ме, когато вечността

прегърне лобните полета,

където в сънна тишина

пристъпва тиха любовта.