Когато пиша

Всеки път когато пиша

тъжни стихове за теб,
аз се чувстван толкова щастлива,
че макар и мислено съм с теб.

Всеки път когато сядам
с писалката в ръка,
мислено си те представям,
как стоиш до мен сега.

В тези мигове на блянове желани,
в тези мигове на нежна самота,
аз не искам да се връщам
без теб в реалността.