Звук

Ако беше звук,

щеше да звучиш като тих дъждец,
прокапващ
в бурните вълни
на шумолящото в палмовите листа
море;
фон на ритмично биещ тъпан
и протяжна,
безмензурна
тригласна песен,
образували хармонична идилия
от хаоса.