КАПКА ЛЮБОВ

Спри, моя река, спри!
Само на тебе ще кажа:
твойта вода
и мойта любов са сестри.
Знам коя е по-важна.
Дори да има безброй имена,
любовта е една.
Двете си имат и тайна –
изворна нежност е техният код.
Все пак, неизбежен е краят.
Без вода и любов няма живот.
Ти, река, си до дъно прозрачна.
Колко ли път извървя,
по брега ти да мога да крача.
Хлъзгави рими-риби ловя…
Ето че стигнахме края.
Река, ще те погълне морето.
Капка ще си в него ти,
ще отлетиш на небето.
Бог ще те освети.
После тук ще се спуснеш
с първия пролетен дъжд –
капка светена вода
върху жадните устни
на мъж.