КАКВО ЛИ?

Дланите,

какво ли

си говорят,

когато са –

една в друга?

Дали, че от тях

започва любовта

и чрез тях

съществува?

 

Сърцата,

какво ли си говорят,

когато

пулсират във едно,

навярно разчитат морза

на дъхът ни?

 

Стъпките,

какво ли си говорят,

когато заедно вървят,

навярно за една пътека

и вселена една?

 

Задавахме въпроси

на дланите,

на сърцата,

          на стъпките,

и слънцето

със нас пътуваше.