НАХАЛНИЦЕ МЕЧТА

Искам –

да говоря с теб!
Да ти разкажа много -
тази вечер,
точно в шест!
Ще вечеряме романтично –
на свещи!
Дори да е за един миг
от живота ми!
Без осигоровки,
без премия
и без данъчни.
Няма да ти спестя нищо!
Нито обидите ми към теб,
нито моето разочарование
от предателства.
Ще бъда – себе си!
А ти ме гледаш
с кадифените си очи,
грабваш ме
с кадифената си усмивка.

Ах ти,
малка палавнице –
Мечта!...
Благодаря ти
за интимната ни вечеря.
За единя миг