Отново ли се влюбвам

Отново ли се влюбвам…?

Отново ли съм пътник
без посока ?
Отново ли чакам всяка
нощ теб ?
Отново ли ще мечтая
устните ти ?
Отново ли септемврийските
нощи ще са студени ?
Кажи отново ли се влюбвам ?
Неволен поглед…нова усмивка
парещи очи ,
две уморени длани…
Един глас казващ в съня ми –
Ела при мен
Отново се влюбвам в нечии очи