ЦИГАНСКИ РОМАНС

Вярвам, че ще намеря
огрев, за да живея.
Хладно стана. Треперя.
Загърни ме с прегръдка -
имам нужда от нея.
Щом ме стоплиш, за тебе
стар романс ще изпея.