МАГИЯ

Да, сънувам те и не крия –

жадуват докосване устните
и си спомнят очите магията...

Моля те, разкажи на децата си,
защо морето сърдито
се връща към соления бряг,
разкажи им, защо вълните
разбиват коленете си,
но го търсят с устрем пак!

Разкажи им за гларуса –
изпотен от летене в нощта.
Разкажи им за утрото,
сбъднато от очакване,
разтворило длани – във вечността.

Разкажи им за унеса,

за това, как станах сълза,
претворих се в морска вълна,
за да се връщам хиляди пъти
към тебе – бряг на моя копнеж!